Your Email Address:

First Name:

Enter security code:De tong biedt een habitat voor een hoop ellende

Slechte adem
JZ
Junior
Posts: 55
Joined: Sat Nov 11, 2006 7:44 pm
Gender: None specified - None specified

De tong biedt een habitat voor een hoop ellende

Postby JZ » Sun May 04, 2008 10:07 am

In de meeste gevallen wordt slechte adem veroorzaakt door halitose gepaard gaande met een beslagen tong. Halitose wordt veroorzaakt door bacteriën ver achter op de tong in de keel. Daar kun je met een tongschraper niet bij komen. Daarom wordt vaak een gorgeldrank aanbevolen die je moet gorgelen met uitgestoken tong. De bacteriën achter op de tong produceren in grote hoeveelheden stinkende vluchtige zwavelverbindingen zoals mercaptaan, H2S, etc. De adem lucht passeert bij elke in- en uitademing dit gebied en daardoor wordt de adem lucht verzadigd met deze stinkende gassen. De bacteriën die dit veroorzaken zijn anaërobe bacteriën en leven in een zurige en zuurstof-arme omgeving onder een dun slijm laagje achter op de tong. De stinkende gassen komen gewoon door het slijm laagje heen. Deze bacteriën voeden zich met eiwitten. Dus hoe meer eiwitten je eet hoe meer voeding je geeft aan de bacteriën die zich dan snel vermenigvuldigen waardoor er meer stinkende gasproductie ontstaat. Let maar eens op als je eiwitrijk voedsel hebt gegeten (of gedronken !).

*********************************************************************************************************
In most of the cases bad breath is caused by halitose paired going with tongue coating. Halitose is caused by bacteria on the far back of the tongue in the throat. There you can not come with a tonguescraper at all. For this reason gargledrink, which you must gargle with stuck out tongue, is frequently recommended. The bacteria on the tongue produce stinking volatile sulphur compounds in large quantities such as mercaptan, H2S, etc. The breath air passes at each inhale and exhale this area and as a result, becomes the exhaled breath satisfied with these stinking gases. The bacteria which cause this are anaërobic bacteria and life in an acetic and low-oxygen environment under a thin mucilage film on the back of the tongue. The stinking gases goes simply through the mucilage film. These bacteria feed themselves with endosperms. Therefore how more endosperms you eat how more feeding you give to the bacteria which multiply themselves then rapidly with as result the more stinking gasproduction. Pay attention to this when you have eaten endosperms-rich food (or drunk it !).
Last edited by JZ on Fri May 09, 2008 11:40 am, edited 1 time in total.
maclean
Junior
Posts: 85
Joined: Tue Jan 23, 2007 9:32 pm
Gender: None specified - None specified

Postby maclean » Sun May 04, 2008 5:56 pm

english

KC
Junior
Posts: 64
Joined: Sun Feb 04, 2007 4:15 am
Gender: None specified - None specified

Postby KC » Mon May 05, 2008 10:05 am

its Dutch. About bacterias trap in our tongue which cause foul breath.

User avatar
OneDay111
Sheriff
Posts: 313
Joined: Tue Jan 29, 2008 9:52 pm
Gender: None specified - None specified

Postby OneDay111 » Mon May 05, 2008 7:10 pm

I HIGHLY reccomend you learn english.
One Day One Day....

john
Junior
Posts: 83
Joined: Sun May 14, 2006 8:09 pm
Gender: None specified - None specified

Postby john » Mon May 05, 2008 7:56 pm

het gekke is dat ik wel een beslagen tong heb en vieze adem, maar dat de oral chroma dat niet aangeeft. alleen dimetyl sulfide is aangetroffen.
dit heeft waarschijnlijk iets met de lever te maken, dus ik ga binnenkort een lever/galblaas reiniging doen.


searching
Master
Posts: 249
Joined: Sat Nov 17, 2007 5:48 pm
Gender: Male - Male
United States of America

Postby searching » Tue May 06, 2008 12:25 am

What puzzles me is exactly where does the endosperm (bb raw material) come from? It seems that it must come from post nasal drip or from the saliva emanating from the saliva glands. Is the saliva of those with bb different from those without? Secondly, are the tongue structures different (deeper, cryptic, etc.) on those who have bb, making that tongue structure more suitable for harboring anaerobic bacteria?

Welke raadsels me moet precies waar het endosperm (BB grondstof) uit komen? Het schijnt dat het moet uit post neusdruppel of uit het speeksel komen dat van de speekselklieren afkomstig is. Is het speeksel verschillend van die met BB van die zonder? Ten tweede, zijn de tongstructuren verschillend (dieper, cryptisch, enz.) op zij die BB hebben, dat die tong maakt geschikter structureren om anaërobe bacteriën harboring?

JZ
Junior
Posts: 55
Joined: Sat Nov 11, 2006 7:44 pm
Gender: None specified - None specified

Postby JZ » Fri May 09, 2008 12:40 pm

john wrote:het gekke is dat ik wel een beslagen tong heb en vieze adem, maar dat de oral chroma dat niet aangeeft. alleen dimetyl sulfide is aangetroffen.
dit heeft waarschijnlijk iets met de lever te maken, dus ik ga binnenkort een lever/galblaas reiniging doen.


john,
Wat bedoel je met een oral chroma ? Is dat een halitometing ?
Als de oorzaak in de lever/galblaas zou liggen dan zou ik vermoeden dat de gassen uit je longen komen. Dan zou het geen halitose zijn. Heb je ook last van een doge mond en veel tongbeslag op je tongschraper ?

JZ
Junior
Posts: 55
Joined: Sat Nov 11, 2006 7:44 pm
Gender: None specified - None specified

Postby JZ » Fri May 09, 2008 1:13 pm

searching wrote:What puzzles me is exactly where does the endosperm (bb raw material) come from? It seems that it must come from post nasal drip or from the saliva emanating from the saliva glands. Is the saliva of those with bb different from those without? Secondly, are the tongue structures different (deeper, cryptic, etc.) on those who have bb, making that tongue structure more suitable for harboring anaerobic bacteria?

Welke raadsels me moet precies waar het endosperm (BB grondstof) uit komen? Het schijnt dat het moet uit post neusdruppel of uit het speeksel komen dat van de speekselklieren afkomstig is. Is het speeksel verschillend van die met BB van die zonder? Ten tweede, zijn de tongstructuren verschillend (dieper, cryptisch, enz.) op zij die BB hebben, dat die tong maakt geschikter structureren om anaërobe bacteriën harboring?


searching,
I think exactly the same. I think that the endosperm comes from the (normal) mixture of the saliva, PND and the food you eat (or drink). This in combination with tongue and throat structure can be the cause. Too much endosperm in combination with a good enviroment for anaerobic bacteria can results in an inbalance of anaerobic bacteria. The abundance of anaerobic bacteria causes the stinky volatile sulphur compounds. Maybe when anaerobic bacteria are replaced by aerobic bacteria (or some fungus) the condition will be better. Or maybe restructuring the mucous membrane with a laser at the back of your tongue will help. Because in the scaretissue the anaerobic bacteria can not easily hide.
We are all searching for a solution but, I think, the medical world is to passive.

*****************************************************************************************************
Ik denk er ook zo over. Ik denk dat het eiwit komt uit de (normale) mix van speeksel, PND, en het voedsel dat je eet (of drinkt). Dit in combinatie met de structuur van de tong en de keel kan de oorzaak zijn. Een te veel aan eiwit in combinatie met een goede omgeving voor anaërobe bacteriën kan resulteren in een inbalans aan anaërobe bacteriën. De overvloed aan anaërobe bacteriën veroorzaakt de stinkende vluchtige zwavel verbindingen. Als misschien de anaërobe bacteriën vervangen kunnen worden door aërobe bacteriën (of sommige schimmels) zou de conditie beter worden. Of misschien het herstructureren van het slijmvlies met een laser op de achterkant van de tong zou kunnen helpen. Omdat in het littekenweefsel de anaërobe bacteriën zich niet goed kunnen verbergen. We zoeken allemaal naar een oplossing maar, ik denk, dat de medische wereld te passief is.

john
Junior
Posts: 83
Joined: Sun May 14, 2006 8:09 pm
Gender: None specified - None specified

Postby john » Fri May 09, 2008 6:26 pm

john,
Wat bedoel je met een oral chroma ? Is dat een halitometing ?
Als de oorzaak in de lever/galblaas zou liggen dan zou ik vermoeden dat de gassen uit je longen komen. Dan zou het geen halitose zijn. Heb je ook last van een doge mond en veel tongbeslag op je tongschraper ?


ja de oralchroma is een apparaat wat gassen kan meten die een slechte adem veroorzaken.

hoezo is dat dan geen halitose wanneer de gassen uit je longen komen?
vreemde is dat de oralchroma wel een bepaald soort gas aangeeft geeft maar dat ik geen last heb van stank uit mn neus.

ik heb wel last van een beslagen tong, maar die gassen (hydrogen sulfide en methylmerceptan) waren niet aanwezig.

heb regelmatig last van droge mond en tongbeslag op de tongschraper.

JZ
Junior
Posts: 55
Joined: Sat Nov 11, 2006 7:44 pm
Gender: None specified - None specified

Postby JZ » Sun May 11, 2008 11:45 am

john wrote:
john,
Wat bedoel je met een oral chroma ? Is dat een halitometing ?
Als de oorzaak in de lever/galblaas zou liggen dan zou ik vermoeden dat de gassen uit je longen komen. Dan zou het geen halitose zijn. Heb je ook last van een doge mond en veel tongbeslag op je tongschraper ?


ja de oralchroma is een apparaat wat gassen kan meten die een slechte adem veroorzaken.

hoezo is dat dan geen halitose wanneer de gassen uit je longen komen?
vreemde is dat de oralchroma wel een bepaald soort gas aangeeft geeft maar dat ik geen last heb van stank uit mn neus.

ik heb wel last van een beslagen tong, maar die gassen (hydrogen sulfide en methylmerceptan) waren niet aanwezig.

heb regelmatig last van droge mond en tongbeslag op de tongschraper.


Als de oorzaak in de longen (lever/galblaas) ligt dacht ik dat het niet de naam halitose draagt. Ik dacht dat halitose een specifieke oorzaakt heeft. Maar ik kan me vergissen. Het is in ieder geval wel foetor ex ore.

Vertrouw je die oralchroma meting wel ?
Waar (instituut) heb je het laten meten, als ik het vragen mag ?

john
Junior
Posts: 83
Joined: Sun May 14, 2006 8:09 pm
Gender: None specified - None specified

Postby john » Mon May 12, 2008 8:29 am

in totaal 8x een meting gedaan, bij kvpa te amsterdam en slingeland ziekenhuis. alle keren zelfde resultaat.

JZ
Junior
Posts: 55
Joined: Sat Nov 11, 2006 7:44 pm
Gender: None specified - None specified

Postby JZ » Mon May 12, 2008 12:23 pm

john wrote:in totaal 8x een meting gedaan, bij kvpa te amsterdam en slingeland ziekenhuis. alle keren zelfde resultaat.


Ja, na zoveel keer mag je wel aannemen dat de meting correct is.Return to “SLECHTE ADEM (DUTCH BB FORUM)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest